Svi sistemi školovanja i obrazovanja za svakog čoveka na Zemlji pa tako i za nas predstavljaju deo našeg životnog iskustva koje nam prvenstveno omogućava važnu materijalnu egzistenciju koju često poistovećujemo sa srećom. Kako bi naš život postao smisleniji shvatili smo da se treba posvetiti promeni samog sebe. Promeniti sebe – znači učiti se! Iskustvo nam govori da je došlo vreme kada se postepeno i kontinuirano širi energija i informacija od strane istinskih učitelja koji širom Sveta podučavaju sve ljude o njihovoj pravoj prirodi i svrsi postojanja. Takav istinski učitelj je Ajurveda!

Da bi istinski mogli da osetite i doživite Ajurvedu trebalo bi da sami započnete taj put kroz praktično iskustvo i to unutar sebe, na mestu gde kreće promena od onog koji ignoriše do onog koji počinje da traga. Šta znači osetiti-doživeti Ajurvedu i kako to izgleda, nemoguće je opisati rečima ali Vam iskreno i od srca želimo da centar Ayur Ashram ili neko drugo slično mesto bude Vaš početak za promenu samog sebe i time doživite srećan život. U Ajurvedi, srećan znači biti zdrav. Sistematizovana edukacija u Ajurvedi osnova je za kvalitetnu i sigurnu praksu i promociju. Kroz zakonsku regulativu u okviru Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) Ajurveda, priznata kao tradicionalni sistem je uskladila zakonska dokumenta sa dokumentima odakle dolazi ajurvedsko znanje, AYUSH (indijsko ministarstvo tradicionalnih medicina).

Današnje smerove u ajurvedskoj edukaciji diktiraju potrebe tržišta sa novim dolazećim trendovima. Zato se pojavila potreba osmišljavanja ajurvedskog simpozijuma – kongresa u svrhu sprečavanja gubitka ajurvedskih vrednosti kroz njenu „lošu ili dobru“ komercijalizaciju! Godišnje u svetu od raka umre oko 9 miliona ljudi, a jedan od problema je prekasno postavljanje dijagnoze, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (WHO). Kroz ajurvedski simpozijum je potrebno povezati kliničke studije lečenja i praćenja tumor markera kroz ajurvedski terapeutski pancha karma program.

Pancha karma program danas u svetu označava veliki napredak, koji je usmjeren ka čišćenju celog tela i duha te promenu nezdravih životnih. U manje drastičnom obliku od originalnog, ovaj terapeutski program detoksikacije se obično izvodi jednom godišnje radi prevencije bolesti te s namerom emocionalnog i spiritualnog razvoja. Zapadna medicina je prihvatila pancha karma postupke koji su uspješni kao dopunski oblik lečenja kod raka. Ova terapeutska metoda je pokazala posebno dobre rezultate kod limfnog i cirkulatornog sistema. Program uključuje i tradicionalni basthi proces koji je usmjeren ka još dubljem čišćenju tj detoksikaciji celog tela (za lečenje hroničnih oboljenja).