Program za sretan život (edukacija za individualni pristup) je namenjen onim osobama (i njihovim bližnjima), koje su u procesu ajurvedskog terapeutskog programa ili se za njega pripremaju sa ciljem da unaprede kvalitet sopstvenog života. Cilj programa je da klijent dođe do stanja sreće i radosti tj. da se oslobodi straha i napetosti  kroz primenu odgovarajućeg svakodnevnog bio ritma i načina života. Neurotransmiteri se sintetišu u nervnim završecima (sympathicus) i u mozgu deluju kao prenosnici električnih signala između neurona. Oni stvaraju osećaj užitka koji direktno utiče na imunološki i hormonalni sistem, pa samim tim i na celo telo. Dakle, i telo misli! Ono je zapravo mreža impulsa inteligencije koji stalno komuniciraju jedan sa drugim.

Po Ajurvedi to bi bila mreža sutri – impulsa inteligencije koji struktuiraju telo. Sutre su kvantne fluktuacije u polju koje su drevni rishi (mudraci) doživeli kao zvukove. Biti u skladu s kvantnim telom (sruti) znači stalno ga se sećati (smrti). Imati savršeno zdravlje znači održati sećanje na pravilan obrazac kvantnog tela koji je nepromenljiv i večan. Način na koji „metabolišemo“ našu stvarnost posebno je važan. Ajurveda poznaje niz metoda koje pomažu „prisećanju“ a jedan je putem čula – mirisom, ukusom, dodirom, gledanjem i slušanjem. To je jedna od metoda koju “pakujemo” u telo kao bitnu informaciju i kao energiju koju varimo i uključujemo u naše biće. Program usmerava svakog pojedinca da umiri čula primenom posebnih vežbi, dnevne rutine i ishrane, da izleči svoje telo, a ako je ostarelo da ga podmladi.