Naša priča se svakodnevno oslanja na indijsku izreku “onaj ko pametuje, potrebno mu je dvaput više”. Osobe koje rade u ajurvedskoj medicini moraju s velikom ljubavlju i svetlošću da se spuste u srce i dušu klijenta i da ga usmere na aktivni put prihvatanja životnih navika kojima će ojačati svoje telesno, duševno i duhovno zdravlje. Čovek prihvata pravo i odgovornost da sam odlučuje o svom zdravlju – životu. Svakog čoveka moramo razumeti na njegovom životnom putu, kroz procese: socijalizacije (roditelji, rođenje, sredina); intelektualizacije (sposobnosti kojima spoznaje sebe i svet oko sebe); kultivizacije (prihvatanje kulture sadašnjih i prošlih generacija); humanizacije (poštenje, miroljubivost, komunikacija, nesebična pomoć).

Čovek se uči dok je živ. Sāmkhya je u hinduizmu najstarija filozofska obrazovna škola koja Univerzum deli na dve realnosti: puruṣha (duša – svest) i prakriti (čovekova priroda). Sāmkhya je pokazatelj duše čoveka koja izlazi iz niti – pravilnog zaključivanja, odnosno genetskog koda koji utiče na um i posledično na životni put. U Ajurvedi purusha znači sreća, odnosno to da čovek sve vreme održava i jača telesno, mentalno i duhovno zdravlje.

Naša priča kroz centar Ayur Ashram koji nudi ajurvedsku nauku, proizlazi iz saznanja da zdravlje izvire iz ravnoteže svih oblika čovekovog bića – smisla postojanja, osećaja, misli i fizičkih aktivnosti. U budućnosti želimo da unapredimo našu priču, kroz ajurvedsku farmakologiju, koja u svetu ima sve veću pažnju i značenje kako zbog njenog prirodnog načina izrade tako i zbog samih efekata. Dostignuća ajurvedske farmakologije potvrdila su i savremena biologija i medicina, kao sistem star više hiljada godina što dodatno govori o kvalitetu i originalnosti.

Prisutni smo od 1999. godine na području jugoistočne Evrope kao povezujući faktor u podizanju svesti kod ljudi na ovim prostorima, kroz različite teme predavanja iz Ajurvede. Naša predavanja su besplatna i deleći svoja znanja iz ajurvedske medicine osnivač centra Ayur Ashram, Smajo Safić Gupta ne odustaje u svom nastojanju da kroz predavanja „ne prodaje Ajurvedu“. Naša priča postoji i za osobe koje nisu u povoljnoj finansijskoj situaciji i kojima nudimo besplatnu terapiju. Stranke naše priče uvek mogu preporučiti osobu za koju znaju da bi joj takva pomoć bila potrebna. Čovek svojim dobrim namerama širi blagostanje i pozitivne misli koje mu se uvek mnogostruko vraćaju.