Ajurvedski terapijski programi / procesi održavaju prirodni balans fizičkog i mentalnog stanja, krvotok i limfnu cirkulaciju, mišićni i nervni sistem i poboljšavaju metabolizam organizma. Ajurvedski procesi se sprovode kroz razne tradicionalne tehnike masiranja i utrljavanja medicinskih, biljnih ulja i drugih bioloških supstanci na celo telo. Manuelni proces sinhronizovano izvode dva ajurvedska masera – terapeuta. Komplementarne procese obavlja vaidya – tradicionalni ajurvedski lekar, zavisno od prirode i potrebe trenutnog fizičkog stanja osobe (vikruti). Programi Ajurvede u centru Ayur Ashram usmeravaju osobu ka kvalitetnijem životu, ispunjenim srećom, radošću i zdravljem. Tokom tretmana uzima se u obzir fizičko i mentalno stanje klijenta, a u realizaciji programa ne koriste se procedure koje atakuju na lično dostojanstvo i fizički ili mentalni integritet klijenta.

Tokom boravka u centru Ayur Ashram, stranke mogu da uživaju i u hrani sa posebnim ajurvedskim karakterom i razigranim mirisima Indije. Principe ishrane diktira Demeter Biodinamika – način kultivacije zemljišta, koji uz ekološke principe uzima u obzir i principe prirodnog kretanja Zemlje i godišnjih doba. Biodinamika ne koristi genetski modifikovane organizme, dezinfikovano seme, đubriva, pesticide ili bilo koji drugi hemijski agens. Principi Demeter Biodinamike takođe zahtevaju visoke standarde kako bi se stimulisali procesi života u tlu i hrani. Ayur Ashram centar funkcioniše u skladu sa ovim principima, u neposrednoj blizini Bio-Farme, koja spada pod međunarodnu federaciju Demeter. Svaki pojedinac će se takođe i sam učiti o ishrani koju diktira ajurvedska misija. Stranku nikada ne odgovaramo od terapije preporučenu od lekara specijaliste.